Invitație Pază

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 19.05.2021


Lista Tuturor Funcțiilor

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 31.03.2021


Centralizator cu rezultatele probei practice

La examenul organizat in data de 28.10.2020 pentru promovarea in treapta profesionala imediat superioara a unor salariati din cadrul Compartimentului Aristic si Regie Scena

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 28.10.2020


Anunt promovare

Lista tuturor functiilor 2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 14.10.2020


Anunt promovare

Lista tuturor functiilor 2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 14.10.2020


Chestionar implementare proiect

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, implementează proiectul cu titlul: „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente”, obiectiv specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Una dintre activitățile din cadrul proiectului presupune realizarea unui studiu privind percepția publică referitoare la efectele măsurilor anticorupție la nivelul administrației publice locale.

În vederea finalizării acestui studiu a fost elaborat un chestionar în scopul cunoașterii părerii cetățenilor cu privire la tematica vizată (https://www.survio.com/survey/d/H5G9R7Q9E9Y5A7H3N), care poate fi completat de către toți cei interesați până cel târziu la 15 octombrie 2020.

Data publicării : 14.10.2020


 

Măsuri și reguli pentru reluarea acitivității în spații închise.

Lista tuturor functiilor 2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 02.10.2020


Lista tuturor functiilor

Lista tuturor functiilor 2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 30.09.2020


Lista tuturor functiilor

Lista tuturor functiilor 2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 06.03.2020


Buget 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 06.03.2020


Contul de execuție a bugetului

Contul de execuție a bugetului la data de 31.12.2019

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 06.01.2020


Decizia nr. 164

Decizia nr. 164 din 29.11.2019

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 20.12.2019


Plan anual de achiziții

Plan anual de achiziții publice pentru anul 2019

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 20.12.2019


Raport de activitate

Circul Metropolitan București Anul 2018.

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 20.12.2019


Decizia nr. 180

De aplicare a Regulamentului Intern al CIRCULUI METROPOLITAN BUCURESTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 20.12.2019


Buget

Bugetul Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 .

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 23.12.2019


Decizia de aderare la SNA

Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 206-2020

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 27.11.2019


Plan de integritate

Decizie nr. 133 în baza dispoziției Primarului General, privind aprobarea Planului de Integritate, Managerul Circului Metropolitan București – Bogdan Stanoevici

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 27.11.2019


Regulament de organizare și funcționare

HOTĂRÎRE privind reorganizarea instituției publice de cultură de interes local al Municipiului București.

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 22.10.2019


Lista tuturor funcțiilor

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 30.09.2019


Listă a tuturor funcțiilor

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 29.03.2019


Cod de conduită etică și profesională

Cod de conduită etică și profesională al instituției Circul Metropolitan București

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 09.03.2019


Lista tuturor funcțiilor

INSTITUȚIA CIRCUL METROPOLITAN BUCUREȘTI

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 26.09.2018


Hotărâre privind modificare ROF

HOTĂRÂRILE Consiliului General al Municipiului București

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 26.02.2017


Proiect de Management

Proiect de Management 2017-2020 Circ & Variete Globus București

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării : 20.12.2019


Regulament de organizare și functionare

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 3 la HCGMB NR. 414/2016

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 14.01.2017


Modalitati de contestare a deciziei institutiei in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatii publice.

 In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale prevazute in Legea 544/2001, aceasta poate face plangere la Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei. Plangerea se face conform articolului 22 din Lege in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut in articolul 7 din Legea 544/2001. Hotararea Tribunalului este supusa apelului, atat plangerea cat si apelul judecandu-se in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Data publicării  : 29.10.2014


Ordonanta nr. 21 din 31/01/2007

Ordonanta nr. 21 din 31/01/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic .

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 29.10.2014


Regulament Intern

Regulament intern Circul Globus București. Activităţii de impresariat artistic .

CLICK PENTRU DETALII

Data publicării  : 07.01.2014